NIK: 3207266503970002
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: CIAMIS, 24 maret1997
Agama: islam
Pendidikan:
Jurusan:
Status:
Jenis GTK: Guru kelas
Alamat : Jl CIPARANTI Dusun CITOTOK Desa CIPARANTI kec Cimerak Kabupaten Pangandaran Jawa Barat